Kielentarkistukseen tulevat paperit ovat pöydällä.
 

Kielenhuoltoa suomenkielisille asiateksteille

Oletko kirjoittanut tekstin, jonka kieliasu pitäisi tarkistaa? Vai kaipaako tekstisi editointia eli muokkausta? Vai tulisiko tekstisi laatia aivan alusta asti?

Tekstien virheettömyydellä ja luettavuudella voi erottautua joukosta ja vakuuttaa muut, oli sitten työpaikan viestinnästä vastaava, työnhakija tai vaikkapa opinnäytetyötään jättävä opiskelija.

Ota siis yhteyttä, kun tarvitset

Kielentarkistus A-teksti ei tarkista eikä laadi kaunokirjallisia tekstejä.

Asiateksti on asiatyylinen teksti, jolla tiedotetaan, vaikutetaan ja ohjataan toimintaa. Kieli on neutraalia, tiivistä ja tarkkaa yleis- tai erikoiskieltä tai molempia. Tyypillisiä asiatekstejä ovat muun muassa (lehti)artikkeli, tiedote tai uutinen. Käytännössä kaikki etenkin työelämässä ja korkeakoulu- ja muissa opinnoissa kirjoitetut tekstit ovat asiatekstejä. Henkilökeskeisyys, puhekielisyys, tarinallisuus, viihteellisyys ja visuaalisuus näkyvät tätä nykyä myös asiateksteissä. Asiateksti ja tietoteksti ovat usein sama asia, puhutaanpa myös asiaproosasta.