Y-tunnus 2991740-2
Kotipaikka Oulu

 
paperi, teksti, kirjoitus, korjaus, oikoluku
 
  Oikolukukielenkorjaus

Kielentarkistusta ja oikolukua suomenkielisille teksteille


Oletko kirjoittanut tekstin, jonka kieliasun oikeellisuus askarrut­taa? Vai on­ko teksti kokonaan kirjoittamatta, koska et pääse alkua pidemmälle? Ei hätää!


Kaikkien tekstien on suotavaa, joskus jopa välttämätöntä, olla kieliasul­taan moit­teet­tomia. Kirjoit­tajaa ei auta se, jos häntä vain keho­tetaan tarkistamaan tai oikolukemaan tekstinsä ja tekemään tarvittavat korjaukset.


Hän ei aina ehdi eikä oikein osaakaan viilata pilkkua. Puuha ei kenties kiinnosta häntä lainkaan. Hän ei välttämättä huomaa virheitä itse, eikä tuttavistakaan ole aina apua. Silloin on fiksua kysyä neuvoa siltä, jonka ydinosaamista tekstin oikoluku ja tarkistaminen ovat.


Tekstien virheet­tömyy­dellä ja luet­tavuu­della voi erottautua joukosta ja vakuut­taa muut, oli sitten työpaikan viestin­nästä vastaava, työnhakija tai vaikkapa opinnäyte­työtään jättävä opiskelija.


Tarvit­taessa tekstit editoidaan ja jopa laaditaan puolestasi.


Kielentarkistus A-teksti ei tarkista eikä laadi kauno­kirjal­lisia tekstejä.


Asiateksti on asia­tyylinen teksti, jolla tie­dote­taan, vaiku­tetaan ja ohja­taan toimin­taa. Kieli on neut­raalia, tiivistä ja tark­kaa yleis- tai erikois­kieltä tai molempia. Tyypil­lisiä asia­tekstejä ovat muun muassa (lehti)artik­keli, tie­dote tai uutinen. Käy­tän­nössä kaikki etenkin työ­elämässä ja korkea­koulu- ja muissa opin­noissa kirjoi­tetut teks­tit ovat asia­teks­tejä. Henkilö­keskei­syys, puhe­kieli­syys, tarinallisuus, viih­teel­lisyys ja visuaa­lisuus näky­vät tätä nykyä myös asia­teks­teissä. Asia­teksti ja tieto­teksti ovat usein sama asia, puhu­taanpa myös asia­proo­sasta.

 

 

 

 


Kielentarkistus A-teksti

 
   050 567 8796
   info(ät)a-teksti.fi
 

Tietosuoja