Y-tunnus 2991740-2
Kotipaikka Oulu

 
a-teksti.fi, gradu, opinnäytetyö, oikoluku, kirjoitus, korjaus, teksti, tekstin laadinta, tutkielma, hinta
 
 

Kielentarkistus A-teksti


Kielentarkistus A-teksti on hiljattain perustettu yhden naisen yritys, joka tuot­taa laa­duk­kai­ta kieli- ja teksti­pal­velu­ja organi­saa­tioil­le ja yksityis­henki­löil­le kaik­kial­la Suomes­sa. Kielentarkistus A-teksti oiko­lukee ja tar­kistaa sekä edi­toi ja laatii suomenkielisiä asiatekstejä. Toiminnan perustana ovat


• suomen kielen lisensiaatin (FL) opinnot Oulun yliopistossa

• tiedotusopin sivuaineopinnot (Tampereen yliopisto)

• monivuotinen kokemus esimerkiksi eri alojen opinnäytetöiden, oikeusalan artikkeleista koostuvien kirjojen, verkkosivujen ja asiakielisten omakus­tanne­tekstien oikoluvusta ja kieliasun tarkistuksesta pää- ja sivutoimisesti

• laaja työkokemus viestintätehtävistä

• suomen kielen opetus tuntiopettajana.

Kielentarkistus A-tekstin toiminta-ajatuksena on saada asiakkaansa kiinnos­tu­maan suo­men kie­les­tä ja näke­mään sen moni­puoli­set mahdol­lisuu­det asia­tyyli­sessä viestin­nässä. Kielentarkistus A-tekstille ehdoton tarkkuus ja ripeys ovat kunnia-asia!Kielentarkistus A-teksti
Kaisa Karppinen, FL, OTM, TtM
kaisa.karppinen(ät)a-teksti.fi
050 567 8796
Y-tunnus 2991740-2

Jätä tarjouspyyntö tai tilaus


 
 

 


Kielentarkistus A-teksti

 
   050 567 8796
   info(ät)a-teksti.fi
 

Tietosuoja