Y-tunnus 2991740-2
Kotipaikka Oulu

 
paperi, teksti, kirjoitus, korjaus, oikoluku
 
  Oikolukukielenkorjaus

Kielenhuoltoa suomenkielisille asiateksteille


Oletko kirjoittanut tekstin, jonka kieliasu pitäisi tarkistaa? Vai kaipaako tekstisi editointia eli muokkausta? Vai tulisiko tekstisi laatia aivan alusta asti?


Tekstien virheettömyydellä ja luettavuudella voi erottautua joukosta ja vakuuttaa muut, oli sitten työpaikan viestinnästä vastaava, työnhakija tai vaikkapa opinnäytetyötään jättävä opiskelija.


Ota siis yhteyttä, kun tarvitsetKielentarkistus A-teksti ei tarkista eikä laadi kauno­kirjal­lisia tekstejä.


Asiateksti on asia­tyylinen teksti, jolla tie­dote­taan, vaiku­tetaan ja ohja­taan toimin­taa. Kieli on neut­raalia, tiivistä ja tark­kaa yleis- tai erikois­kieltä tai molempia. Tyypil­lisiä asia­tekstejä ovat muun muassa (lehti)artik­keli, tie­dote tai uutinen. Käy­tän­nössä kaikki etenkin työ­elämässä ja korkea­koulu- ja muissa opin­noissa kirjoi­tetut teks­tit ovat asia­teks­tejä. Henkilö­keskei­syys, puhe­kieli­syys, tarinallisuus, viih­teel­lisyys ja visuaa­lisuus näky­vät tätä nykyä myös asia­teks­teissä. Asia­teksti ja tieto­teksti ovat usein sama asia, puhu­taanpa myös asia­proo­sasta.

 

 

 

 


Kielentarkistus A-teksti

 
   050 567 8796
   info(ät)a-teksti.fi
 

Tietosuoja