Y-tunnus 2991740-2
Kotipaikka Oulu

 
Palvelut
 
 

Palvelut


Oikoluku

Oikoluku on kielenkorjausta, jossa tarkistetaan muun muassa sanojen oikeinkirjoitus, välimerkit ja lauserakenteet. Oikoluku tietokoneella ei useinkaan riitä, vaan kirjoittajan on syytä kääntyä ammattilaisen puoleen. Asiatekstejään voivat oikoluettaa sekä organisaatiot että yksityishenkilöt.


Kielentarkistus

Kielentarkistuksessa kirjoitus- ja kielivirheet sekä virkerakenne korjautuvat niin, että tekstistä tulee sujuvaa ja helposti ymmärrettävää. Kielentarkistus tekee asiatekstistä muodollista mutta ytimekästä ilmaisua. Asiatekstiensä kieltä voivat tarkistuttaa sekä organisaatiot että yksityishenkilöt.


Opinnäytetyöt

Opinnäytetyön kieliasu on yksi arvosteluperusteista. Onnistunut opinnäytetyö on yleensä tyyliltään, kieliasultaan ja muotoseikoiltaan erinomainen. Oikoluettava tai perusteellisemmin kieliasultaan tarkistettava opinnäytetyö voi olla ammattikorkeakoulun lopputyö tai yliopistollinen pro gradu tai diplomityö tai monografiaväitöskirja.


Tekstin editointi

Editoinnissa tekstin rakenne ja sisältö saavat uuden ilmeen. Myös tyyliä ja sävyä voi olla syytä tarkistaa. Tekstiä editoitaessa käsitellään tekstiä kokonaisuutena eikä keskitytä vain yksittäiseen virkkeeseen. Tavoitteena on entistä johdonmukaisempi, loogisempi ja yhtenäisempi teksti. Editointi kirkastaa tekstisi keskeisen ajatuksen.


Tekstin laadinta

A-teksti laatii asiapitoisia kirjoituksia niin organisaatioiden kuin yksityishenkilöiden tarpeisiin ajankohtaisista ja ajattomista aiheista. Työelämän tekstejä julkaistaan lukuisilla foorumeilla, ja yksityishenkilö voi kirjoittaa vaikkapa historiikkiin, blogiinsa tai harrasteseuran lehteen.


 
 

 
Kielentarkistus A-teksti
 
   050 567 8796
   info(ät)a-teksti.fi