Suurennuslasi, kynä ja paperi ovat kielentarkistuksen apuvälineitä.
Etusivu  >  Palvelut  >  Kielentarkistus ja oikoluku

Kielentarkistus ja oikoluku

Kielentarkistus tai oikoluku on tarpeen, jos

 • tekstin kieliasu askarruttaa
 • tärkeän tekstin on oltava kielellisesti virheetön
 • et osaa tai ehdi ratkaista kielipulmia
 • haluat ulkopuolisen asiantuntijan näkemyksen.

Keskiössä on aina teksti. Kun se on kunnossa, kirjoittaja saavuttaa tavoitteensa eikä lukijan tarvitse ponnistella ymmärtääkseen keskeisen viestin.

Oikoluku – virheiden korjausta

Oikoluku on kielenkorjausta, jossa tarkistetaan muun muassa

 • sanojen oikeinkirjoitus eli esimerkiksi yhdyssanat ja sanaliitot
 • välimerkit
 • sijamuotojen käyttö
 • lauserakenteet.

Kirjoitus- eli lyöntivirheet korjataan ilman muuta!

Moni voi ajatella, että oikoluku tietokoneella riittää. Omalle tekstille kuitenkin tunnetusti sokeutuu, ja koulun äidinkielen tunneista saattaa jo olla aikaa.

Jos haluat, että tekstistäsi korjataan vain kirjoitus- ja kielivirheet, oikoluku on nappivalinta. Pintapuolinenkin oikoluku on yleensä vähintä, mitä jokaiselle tekstille voi tehdä. Huolimattomuus- ja muut virheet vähentävät kirjoittajan ja tekstin uskottavuutta, virheettömyys lisää.

Kielentarkistus – ylemmän tason kielenhuoltoa

Vaikka teksti olisikin kieliopillisesti virheetön, virheettömyys ei kuitenkaan vielä tee tekstistä sujuvaa. Toisinaan teksti kaipaakin isompaa remonttia. Kielentarkistus on silloin tarpeen, jotta kielioppivirheet korjautuvat ja luettavuus kohenee monin tavoin. Tavoitteena on sujuva ja helposti ymmärrettävä kieli.

Kielentarkistuksessa

 • pitkät virkkeet lyhenevät
 • abstraktit ilmaukset korvautuvat konkreettisilla
 • passiivimuodot muuttuvat aktiiveiksi
 • turha monisanaisuus poistuu
 • arkityylistä ja puhekielestä tulee asiatyyliä
 • kuluneet ilmaukset vaihtuvat tuoreempiin.

A-teksti tarkistaa kieliasun huolitellun yleiskielen normien ja suomen kielen lautakunnan suositusten mukaan. A-teksti noudattaa kielentarkistuksessa Kielitoimiston ohjepankin ja Kielitoimiston sanakirjan ohjeita ja suosituksia.

Kielentarkistettu teksti on todella kunnossa. Selvää kuitenkin on, että kömpelöstä tekstistä ei kielentarkistajakaan saa priimaa. Ei ehkä priimaa, mutta selvästi alkuperäistä paremman! Kielentarkistaja poistaa tekstistä joutokäynnin ja sanapöhön. Kielentarkistukseen ei kuulu lainausten oikeellisuuden varmistaminen.

Sopii kaikille

Asiatekstiensä kieltä voivat tarkistuttaa sekä organisaatiot että yksityishenkilöt.

A-teksti oikolukee ja tarkistaa muun muassa

 • artikkeleita
 • blogikirjoituksia
 • esitetekstejä
 • kirjoja
 • muistioita
 • ohjeita
 • omakustanteita
 • opinnäytetöitä
 • pöytäkirjoja
 • raportteja
 • sopimuksia
 • tiedotteita
 • toimintakertomuksia
 • verkkosivutekstejä
 • vuosikertomuksia.

Opinnäytetöiden kieliasu vaikuttaa arvosanaan, ja siksi se on syytä laittaa kuntoon.

Alla olevasta kuvasta ilmenee oikoluvun ja kielentarkistuksen ero.

Kielentarkistuksen ja oikoluvun ero.

Ota yhteyttä!

Alle 10 sivun tekstien kieliasu tulee kuntoon saman tien, mutta pidemmistä on hyvä pyytää tarjous. Hinnoittelu perustuu alkuperäistekstin sanamäärään tai työn vaativuuteen.

Jätä tarjouspyyntö tai tilaus

Hinnoittelu