Y-tunnus 2991740-2
Kotipaikka Oulu

 
Opinnäytetyö kaipaa usein kielenhuoltoa.
 
 

Opinnäytetyöt


Opinnäytetyön kieliasu on yksi arvosteluperusteista. Onnistunut opinnäytetyö on yleensä tyyliltään, kieliasultaan ja muotoseikoiltaan erinomainen. Toisinaan riittää oikoluku, mutta usein kielentarkistus on tarpeen. Opinnäytetyön tekijä päättää itse, kumpi sopii hänen työhönsä ja tavoitteisiinsa parhaiten.


"Kaisa Karppinen tarkisti graduni kieliasun varsin perusteellisesti. Ohjaajani kehui työni kieltä sujuvaksi ja luettavaksi, eikä kielentarkistus ainakaan työni arvosanaa laskenut. Voin lämpimästi suositella häntä, kun tarvitset asiantuntevaa kielentarkistusta."
Tietojenkäsittelytieteiden opiskelija, Tampereen yliopisto


Oikoluettava tai perusteellisemmin kieliasultaan tarkistettava opinnäytetyö voi olla ammattikorkeakoulun lopputyö tai yliopistollinen pro gradu -tutkielma tai diplomityö tai monografiaväitöskirja. Artikkeliväitöskirjan suomenkielinen yhteenveto-osio on niin ikään mahdollista tarkistuttaa.


Opinnäytetyön lähdeluettelon tarkistuksesta sovitaan erikseen. Lähdeluettelon tarkistuksessa varmistetaan paitsi oikeinkirjoitus myös se, että julkaisutiedot on merkitty oppilaitoksen ohjeiden mukaan. Tekstiviitteissä mainittujen lähteiden olisi löydettävä lähdeluettelosta ja toisinpäin. Tarkistukseen ei kuulu lainausten oikeellisuuden varmistaminen eikä asettelun muokkaus opinnäytetyöohjeen mukaiseksi.


Samalla kun kirjoittaja lähettää työnsä tarkistettavaksi, hänen tulee toimittaa myös oppilaitoksensa opinnäytetyöohje. Kielentarkistus A-teksti ei oikolue tai tarkista muita opiskeluun liittyviä tekstejä kuin opinnäytetöitä.Jätä tarjouspyyntö tai tilaus
Hinnoittelu


”Sujuva teksti palvelee niin tekstin kirjoittajaa kuin lukijaa.

 
 
 
Kielentarkistus A-teksti
 
   050 567 8796
   info(ät)a-teksti.fi